CASE STUDY

Nghiên cứu giá trị kinh tế việc sử dụng Phim nội thất so với vật liệu khác:
Bài toán 1: Sản xuất bàn làm việc 55cm x 115cm, SL 5 bộ
So sánh phần tấm cốt và bề mặt với:
- Laminate phủ mặt + dán cạnh, MDF bên trong
- MFC đã phủ melamine hoa văn 
(is being calculated)

Bài toán 2: Sản xuất cánh tủ bếp, dài 2,5 cả khối trên và dưới
So sánh phần tấm cốt và bề mặt với:
- Laminate phủ mặt + dán cạnh, MDF bên trong
- MFC đã phủ melamine hoa văn 
(is being calculated) 

Comments