DÁN KHUNG CỬA, CÁNH CỬA

Khung cửa và cánh cửa cũng có thể dễ dàng làm mới để đem lại không gian mới; giúp tiết kiệm khoản đầu tư khá lớn. Xin mời quý vị xem các hình ảnh ứng dụng film nội thất cho cửa, khung cửa:

 Khung cửa
 Khung hình ảnh
 Cửa hội trường
 Cửa văn phòng
 Cửa văn phòng
 Cửa WC tòa nhà VP

Comments